Опрашване чрез бомбуси

Natupol Standard
Natupol Standart

Научно наименование: Bombus terrestris   Обичайно наименование: Земна пчела ( Бомбус )

Категория на продукта: Опрашване за оранжерии

Natupol може да се използва за широк спектър от култури, отглеждани на площи с защитена среда,

по-големи от 2000 м², и с приблизително 25 – 35 цвята на м² седмично.

Natupol Trio

Научно наименование: Bombus terrestris  - Обичайно наименование: Земна пчела ( Бомбус)

Категория на продукта: Опрашване на Трайни насаждения

Кошерите за опрашване Natupol Trio (съдържащи три колонии бомбуси) са специално разработени за растения в

открити полета, които цъфтят през пролетта.

Сезонни оферти

Carpel F1
Denali F1
Camaro F1
Ariadni F1
SV0102PP F1
Ton Ton F1
Tasty Gold F1
Sunrise F1
Natupol Standart
Isonet T
Tutasan Trap