Опрашване чрез бомбуси

Natupol Standard
Natupol Standart

Научно наименование: Bombus terrestris   Обичайно наименование: Земна пчела ( Бомбус )

Категория на продукта: Опрашване за оранжерии

Natupol може да се използва за широк спектър от култури, отглеждани на площи с защитена среда,

по-големи от 2000 м², и с приблизително 25 – 35 цвята на м² седмично.

Natupol Trio

Научно наименование: Bombus terrestris  - Обичайно наименование: Земна пчела ( Бомбус)

Категория на продукта: Опрашване на Трайни насаждения

Кошерите за опрашване Natupol Trio (съдържащи три колонии бомбуси) са специално разработени за растения в

открити полета, които цъфтят през пролетта.

Сезонни оферти

Carpel F1
Eterei F1
Matissimo F1
Denali F1
Camaro F1
Ariadni F1
SV0102PP F1
Ton Ton F1
Witvast Боя за засенчване на оранжерии
Natupol Standart
Isonet T
Tutasan Trap