Сезонни оферти

Carpel F1
Eterei F1
Matissimo F1
Denali F1
Camaro F1
Ariadni F1
SV0102PP F1
Ton Ton F1
Natupol Standart

Моля, имайте предвид, че кошери и био агенти се заявяват от предходната седмица, най-късно до 10:00ч. в Петък.
За доставка в следваща седмица .

 

 

Използване на Natupol

Полинацията с Natupol бомбуси гарантира успех при формирането на плода на вашата култура. Кошерите Natupol могат да бъдат използвани веднага щом се отворят първите цветове. Koppert е създал специален график за използването им, който осигурява оптималното опрашване на растенията, чрез определяне на точния брой кошери и времето им на доставка в района, подлежащ на полинация. Кошерът с бомбуси е поставен в картонена кутия.

Проверяване на опрашването

По време на опрашването бомбус захапва цвета и го кара да вибрира. Това е известно като опрашване с бръмчене. Отпечатъците от челюстта на бомбуса върху цвета (следи от ухапвания) стават кафяви в рамките на един до четири часа и позволяват да се провери работата на бомбусите. Еднократно посещение води до прехвърляне на достатъчно прашец за опрашване. Зараждането на плода се извършва, след като цветът се опраши.

 

Приложение на Natupol

  • Поставете кошера на хоризонтална платформа (избягвайте наклон, в противен случай захарната вода може да изтече)
  • Разположете кошера на около 20 – 60 см над земята в сянката на културата или, ако е необходимо, осигурете допълнително засенчване.
  • Изчакайте поне 15 минути след поставянето на кошера, преди да отворите входа на кошера, това ще позволи бомбусите да се успокоят
  • Издърпайте бялата плъзгаща се врата на кошера нагоре, докато станат видими два отвора (вход и изход). Не махайте малката сива врата под капака
  • Ефективността и продължителността на опрашването са различни за всяка култура и зависят от условията на околната среда. Винаги се консултирайте с консултант на Koppert или с признат дистрибутор на продукти на Koppert за съвет относно най-добрата стратегия за вашата ситуация

 

Природно опрашване при домати

Бомбусите (вид земни пчели) като опрашители.
Доброто опрашване е отправната точка за реколта с висок добив и добро качество на продукцията. Проведеното през 1988 година изследване и натрупания опит показа, че естественото опрашване с бомбуси дава по-добри резултати, в сравнение с опрашването на ръка или използването на хормони.
Бомбусите могат да надушат кога цветовете са в оптималното си състояние, за да бъдат опрашени. Те също така опрашват постоянно, 7 дни в седмица, което не може да бъде постигнато чрез използването на вибрация или хормони. Изследването също така показа, че бомбусите са по-добри полинатори (опрашители) при оранжерийните домати, отколкото медоносните пчели (Артикул 1). Това се дължи на способността на бомбусите да вибрират цвета, което се отразява на по-доброто опрашване.

Изследване, проведено в Йордания и Турция при оранжерийни домати показа, че използването на бомбуси повишава:

1. Добива с 25-45%,

2. Теглото на полода с 20-65% и

3. Дава повече семена от плод, отколкото домати , които са отгледани при  използването на хормони или вибрация.