SPAGRO SRL

isonett
Isonet T

Изонет Т е високоефективно решение, което позволява да се избегне популацията на доматения молец

(Tuta absoluta).

Сезонни оферти

Carpel F1
Denali F1
Camaro F1
Ariadni F1
SV0102PP F1
Ton Ton F1
Tasty Gold F1
Sunrise F1
Natupol Standart
Isonet T
Tutasan Trap