Сезонни оферти

Carpel F1
Eterei F1
Matissimo F1
Denali F1
Camaro F1
Ariadni F1
SV0102PP F1
Ton Ton F1

Начин на действие

Tutasan трябва да се използва в комбинация с феромонови дозатори Pherodis. Дозаторите отделят специфичен за вида феромон, който примамва мъжките молци към капана, където те попадат във водата. Улавянето на мъжките намалява количеството яйца, снесени от женските, които не успяват да се чифтосат.

Указания за употреба

Подготовка

  • Поставете феромоновия дозатор в зелената кутия и го прикрепете към горната централна част на капана
  • Напълнете капана с вода до посоченото ниво
  • Ако е възможно, свържете капана с капкообразувател и се уверете, че водата капе правилно в капана
  • Добавете малко количество растително масло или течен сапун към водата

Приложение

  • Поставете капаните на почвата или субстрата
  • Разстоянието между капаните трябва да е 15 – 20 метра
  • Необходимо е непрекъснато водоснабдяване, за да се гарантира, че капанът работи правилно. Ако капанът не е свързан с капкообразувател, го напълнете ръчно
  • Сменяйте феромоновата капсула на всеки 4 – 6 седмици
  • Почиствайте капана, който е напълно запълнен с молци