Facebook
Zn-EDTA 15%

Zn-EDTA 15%

( ITALPOLLINA )


Задайте въпрос за този продукт

Zn-EDTA 15%

EDTA хелатна форма на цинка

Характеристика:
ЕС ТОР

Това е тор в твърда напълно водоразтворима форма на EDTA хелатиран цинк. EDTA хелатният агент гарантира достъпността на цинка в почвата и лесното му усвояване от растенията. Прилага се при почви на които има интензивно отглеждане на култури, в случай на чести недостатъци, както и при алкални почви с високо ниво на фосфор.

Гарантирано съдържание: (обем/%)

Водоразтворим цинк (Zn-EDTA): 15 %.

Приложение:

• Чрез капково напояване:
Овощни дървета: 6-12гр/дърво
Домати: 4-8гр/растение
Зеленчуци и декоративни видове: 300-500/дка
• Листно торене:
Доза: 100-150гр/100л вода