Facebook
SWIRSKI-MITE & SWIRSKI-MITE PLUS
Вижте изображението в пълен размер


SWIRSKI-MITE & SWIRSKI-MITE PLUS

( KOPPERT )


Задайте въпрос за този продукт

SWIRSKI-MITE & SWIRSKI-MITE PLUS
За ефективен контрол на трипс и белокрилка

Amblyseius swirskii е нов хищен акар, основно за контрол на трипс и белокрилка при зеленчуковите и орнаментални култури.
SWIRSKI-MITE се заселва бързо, развивайки здрава популация в отговор на нарастващия натиск от страна на неприятеля.

Трипс
Както и Amblyseius cucumeris,така и SWIRSKI-MITE се храни с първа ларвна възраст на трипса. Голямата разлика, обаче е в скоростта на развитие на популацията от SWIRSKI-MITE,  а от там и по-ефективен контрол..

Белокрилка
SWIRSKI-MITE контролира оранжерийната и тютюнева белокрилка, като се храни с техните яйца и първа ларвна възраст. Тъй като паразитиращите оси, използвани за контрол на белокрилка, паразитират 2-ра, 3-та и 4-та ларвна вазраст, то SWIRSKI-MITE се явява отлично допълнение кам стратегията за контрол.

Предимства

- Контролира трипса и белокрилката
- Въздейства бързо на неприятелите. Щом те се появят, популацията на хищния акар нараства много бързо.
- По-слабо чувствителен е към високи температури отколкото Amblyseius cucumeris.

Опаковки

Amblyseius swirskii се предлага под формата на 2 формулировки:
- SWIRSKI-MITE -Бутилки за лечебно внасяне и разпространение на полезния акар
- SWIRSKI-MITE PLUS -Хартиени пликчета, в които се продуцират хищните акари за период над 6 седмици:
- За превенция както и за лечебно интродуциране
- За култури с нисък праг на икономическа вредност (ПИВ)
- За добро разпространение в-у растенията