Facebook
NATUPOL

NATUPOL

( KOPPERT )


Задайте въпрос за този продукт

NATUPOL (Бомбуси)

Природно опрашване при домати

Бомбусите (вид земни пчели) като опрашители.
Доброто опрашване е отправната точка за реколта с висок добив и добро качество на продукцията. Проведеното през 1988 година изследване и натрупания опит показа, че естественото опрашване с бомбуси дава по-добри резултати, в сравнение с опрашването на ръка или използването на хормони. 
Бомбусите могат да надушат кога цветовете са в оптималното си състояние, за да бъдат опрашени. Те също така опрашват постоянно, 7 дни в седмица, което не може да бъде постигнато чрез използването на вибрация или хормони. Изследването също така показа, че бомбусите са по-добри полинатори (опрашители) при оранжерийните домати, отколкото медоносните пчели (Артикул 1). Това се дължи на способността на бомбусите да вибрират цвета, което се отразява на по-доброто опрашване.

Изследване, проведено в Йордания и Турция при оранжерийни домати показа, че използването на бомбуси повишава: 1. Добива с 25-45%,            2. Теглото на полода с 20-65% и          3. Дава повече семена от плод, отколкото домати , които са отгледани при  използването на хормони или вибрация. Резултатите са показани на граф.1 и 2.

Граф.1: Обобщени резултати от артикул 2.

Граф.2: Обобщени резултати от артикул 3.

Използване на Natupol
Полинацията с Natupol бомбуси гарантира успех при формирането на плода на вашата култура. Кошерите Natupol могат да бъдат използвани веднага щом се отворят първите цветове.Koppert е създал специален график за използването им, който осигурява оптималното опрашване на растенията, чрез определяне на точния брой кошери и времето им на доставка в района, подлежащ на полинация. Кошерът с бомбуси е поставен в картонена кутия.

Проверяване на опрашването

Пчелите оставят белег от захапването на цвета, който са опрашили; този белег се изразява под формата на кафяво петно върху  цвета, като това дава възможност да се провери броят на опрашените цветове.

Поставяне на кошерите
Поставете кошерите покрай главната пътека в оранжерията, доколкото е възможно на по-сенчести места. Отворете изхода на кошера 30 до 60 минути, след поставянето му (целта е да се успокои колонията от стреса при транспортирането). Важно е кошерите да са поставени на стабилна основа и в хоризонтално положение. Проверете дали отвора на кошера не е закрит от листа, които да затрудняват излизането и влизането на пчелите. Когато поставяте повече от един кошер на едно и също място, то уверете се, че входовете на кошерите не са ориентирани в еднаква посока. В противен случай рискувате пчелите-работнички от новия кошер да се отклонят към друг, който е възможно да бъде по-стар и следователно по-малко активен кошер.

Използване на пестициди

Някои пестициди са вредни за бомбусите. Преди употребата, на който и да е химикал, моля проверете от вашия доставчик дали продукта, който искате да използвате е безопасен за пчелите! Информация за това също може да намерите на сайта на Koppert (http://www.koppert.nl/Side_effects.html).

Други култури

Бомбусите са също така много подходящи опрашители и за други култури като патладжани, тикви, пъпеши, ягоди, боровинки, череши, ябълки както и за домати на открито.

Използвана литература:

Артикул1: Banda and Paxton (1991) Pollination of greenhouse tomato by bees, Acta Horticultura, Vol. 288.

Артикул  2: Al Attal, Kasrawi and Nazer (2003) Influence of pollination technique on greenhouse tomato production, Agricultural and Marine Sciences, Vol. 8.

Артикул  3: T?zel, Eltez and Altin (1996) Effects of different pollination and fruit set practices on long season tomato production in glasshouse, Mediterranean Colloquium on Protected Cultivation.