Facebook
SPIDEX
Вижте изображението в пълен размер


SPIDEX

( DE RUITER SEEDS )


Задайте въпрос за този продукт

SPIDEX  (Phytoseiulus persimilis)
Най-добрият избор за контрол на паяжинообразуващия двуточков акар

Какво е SPIDEX?


SPIDEX е търговското наименование на  Phytoseiulus persimilis. От 1967 Koppert произвежда този хищен акар за биолигичен контрол на паяжинообразуващия двуточков акар. SPIDEX cе дистрибутира в бутилки с по 2000 акара, с удобен дозатор на отвора на бутилката. Продукта е подходящ както за зеленчукови, така и за орнаментални култури.
Предимства на SPIDEX:
• SPIDEX кoнтролира неприятеля там, където пестицидите не могат да проникнат
• SPIDEX помага да се избегне придобиване на устойчивост към пестицидите
• SPIDEX намалява броя на химичните третирания, което води до по-добър растеж на растенията
• SPIDEX е 100% безопасен за работниците и консуматорите
• Веднъж установил се няма следващо внасяне на SPIDEX
• SPIDEX не оставя никакви видими остатъци от неприятеля, поради концентрираната си формулировка.

Употреба на SPIDEX

SPIDEX е задължителна част от системата за инегриран контрл на паяжинообразуващия двуточков акар (Tetranychus urticae). Програмата започва с доброто познаване  на неприятеля и неговото разпространение в-у растенията, съчетано с прилагането на добра мониторигова система. Първото внасяне на  SPIDEX се осяществява когато имаме информацията  за наличие на неприятеля в-у културата. Честият мониторинг на паяжинообразуващия двуточков акар ще бъде от голяма полза при определянето на следващите интродукции на продукта. Натрупаният опит в-у развитието на неприятеля и неговите хищници, и интегрирането с пестициди помага за оптимизиране на внасяните количества и минимизиране на разходите за контрол.
Специалистите на Koppert могат да ви кажат за всичко това.

Голяма снимка